Iso 9000Facebook Logo

Prijave

  • Prijava iz oblasti komunalne inspekcije
  • Prijava bespravne izgradnje
  • Prijava na Općinski oglas za dodjelu pomoći
  • Prijava za upis novorođenčeta u matičnu knjigu rođenih
  • Prijava neeksplodiranog i minsko-eksplozivnog sredstva
  • Prijava početka radova
  • Prijava prirodne nepogode, tehničko-tehnološke i druge nesreće
  • Prijava promjene
  • Kućna lista

 

Napomena: Nakon otvaranja željenog obrasca kliknite na "Save" da bi ste sačuvali obrazac na vaš računar. Obrasci su MS word-u.

 

 

Foto galerija

Meram park i fontana
Mehterani 2
Mehterani 1
Zastava BiH
Izložba rukotvorina
Megara 2012
Multimedijalna sala ...
Zastava BiH
Megara 2012
Multimedijalna sala ...