• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Općina Hadžići angažovala 15 mladih osoba na stručno osposobljavanje i usavršavanje

U zgradi Općine Hadžići jutros je organizovan prijem za 15 mladih, visokoobrazovanih, osoba koje će narednu godinu u općinskim službama i obrazovnim institucijama sticati svoje prvo radno iskustvo.

Dobrodošlicu im je poželio pomoćnik načelnika u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove Aziz Đozo sa svojim saradnicima Selmom Hrgić i Lejlom Arslan te ih upoznao sa njihovim pravima i obavezama.

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa na period od jedne godine angažovani su: Topalović Delila, Begović Nedim, Šehić Azra, Gabela Adisa, Telarević Ema, Omerović Mehić Amina, Ejubović Lejla, Ramović Lejla, Mulagić Merima, Hodžić Mustafa, Handžo Nađa, Hadžić Nusrah, Sadiković Elvis, Pamuk Amra i Mehmedić Elma.

Nakon sticanja radnog iskustva, ove mlade osobe bit će u mogućnost polagati stručne ispite, te aplicirati na konkurse, kako u državnoj službi, tako i drugim institucijama i firmama. Za vrijeme njihovog angažmana primat će naknadu u iznosu od 453 KM uz plaćene poreze i doprinose.

Kroz Jedinstveni općinski organ uprave Općine Hadžići i škole na području općine Hadžići u periodu od 2009. godine do 2021. godine obuku, stručno usavršavanje je prošlo 248 volontera za što je Općina Hadžići izdvojila 1.071.116,89 KM.