• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Mjesna zajednica Grivići: Rekonstrukcija ulice Stari Grivići

U Mjesnoj zajednici Grivići građevinska sezona 2020. počela je rekonstrukcijom ulice Stari Grivići ukupne dužine 470 metara. Rekonstrukcija saobraćajnice u ulici Stari Grivići izvodi se u dužini od 270 metara.

Predviđena širina asfaltne kolovozne trake je 4,5 metra. Također rekonstruisat će se lokalna saobraćajnica, zaseok Točak. Širina asfaltne kolovozne trake iznosi tri metra, dužine 200 metara. Saobraćajnice se izvode sa obostranim ivičnjacima.

Projekat predviđa izgradnju dva pločasta propusta na mjestima prolaza potoka kroz trup saobraćajnice. Izvođač radova je „ORMAN“ d.o.o. Kiseljak, a nadzor Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Finansijeri su Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo i Općina Hadžići.

Također, JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići će u dužini od 250 metara izvršiti rekonstrukciju vodovodne mreže, odnosno zamjenu starog azbest-cementnog vodovoda sa novim materijalima.a