• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Građevinska sezona 2021: Asfaltiran put Stublovi-Bare

Krajem prošle sedmice asfaltirana je dionica puta Stublovi-Bare dužine 820 metara, širine saobraćajnice 4,50 i 3,50 metara. Prethodno je u trup puta instalirana nova kanalizaciona i vodvodna mreža.

Okončani su i poslovi izrade pojedinačnih vodnih priključaka za stambene objekte. U konačnici stanovnici naselja Bare, ali i posjetitelji popularnog hadžićkog izletišta Stublovi dobili su kvalitetnu putnu komunikaciju.

Radove je finansirala Općina Hadžići sa 152.800 KM. Sanaciju i asfaltiranje izvelo je preduzeće “Bucomerc” d.o.o Kiseljak, a postavljanje vodovodne i kanalizacione mreže JKP “Komunalac” Hadžići. Nadzor nad izvođenjem radova vršio je „Smajić Inženjering“ d.o.o Goražde.