• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Građevinska sezona 2021: Okončani poslovi regulacije korita Zujevine u centru Hadžića

Radnici preduzeća OD „Pogled“ Hadžići okončali su poslove regulacije korita rijeke Zujevine u Hadžićima, od ušća Žunovačkog potoka nizvodno u dužini od 60 metara.

Radove je sa 169.768,00 KM finansiralo Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo. Nadzor nad izvođenjem radova vršio je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.