• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Kalendar historijskih datuma

 


Na osnovu člana 24. Statuta Općine Hadžići («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 15/09), a u vezi sa članom 45. Poslovnika Općinskog vijeća Hadžići («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 15/09), Općinsko vijeće Hadžići, na 17. sjednici održanoj 29.04.2010. godine donijelo je "Godišnji kalendar obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti u Općini Hadžići". Značajnije događaje, datume i ličnosti koji nisu sastavni dio ovog Kalendara (Nova godina, Praznik rada, Dan antifašizma, Dan državnosti) obilježavaju Općina Hadžići i nadležne javne ustanove i javna preduzeća prema svojim programima obilježavanja. Za značajne događaje, datume i ličnosti iz ovog Kalendara zadužuju se nosioci obilježavanja da izrade svoj Program obilježavanja, sa finansijskom konstrukcijom i isti dostave Općinskom načelniku i Komisiji za obilježavanje značajnih događaja i ličnosti, najkasnije 10 dana prije početka dana obilježavanja.

 

Godišnji kalendar obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti u Općini Hadžići pogledajte ovdje.