• Tel.: +387 33 475 900
 • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

E-matičar

 


Evidencija građanskih stanja

1. Upis u matičnu knjigu rođenih

Za prijavu djeteta u matični ured Općine Hadžići potrebni dokumenti su sljedeći:

Djeca rođena u braku:

 1. Izvod iz matične knjige vjenčanih za roditelje djeteta
 2. Uvjerenje o državljanstvu roditelja
 3. Lična/osobna karta roditelja na uvid
 4. Obavijest o evidenciji prebivališta roditelja
 5. Rok za prijavu novorođenčadi je 30 dana od dana rođenja

Djeca rođena van braka:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih za roditelje i/ili za majku
 2. Uvjerenje o državljanstvu roditelja
 3. Lična/osobna karta roditelja na uvid
 4. Obavijest o evidenciji prebivališta roditelja
 5. Rok za prijavu novorođenčadi je 30 dana od dana rođenja

Prisustvo oba roditelja kod popunjavanja prijave za upis je je obavezno.

Za sva dodatna pojašnjenja, građani se mogu obratiti direktno na šalter 3 i 4

Djeca rođena u inostranstvu poslije 01.01.1998. godine

 1. internacionalni izvod iz matične knjige rođenih ili izvod iz matične knjige rođenih ovjeren u skladu sa propisima BiH
 2. uvjerenje o kretanju roditelja (Policijska uprava po mjestu prebivališta)
 3. uvjerenje o državljanstvu roditelja
 4. ukoliko nije zajedničko prebivalište roditelja, potrebno je i uvjerenje da nije izvršen upis u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana (općine po prebivalištu)
 5. lične/osobne karte ili pasoš roditelja, fotokopije
 6. pasoš roditelja – stranca, fotokopija

Ukoliko treća osoba vrši upis u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana, potrebna je punomoć koja je ovjerena u skladu sa propisima BiH.

Za osobe rođene u inostranstvu do 01.01.1998. godine, upis u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana vrši se na osnovu rješenja Službe za opću upravu.

Za sva dodatna pojašnjenja, građani se mogu obratiti direktno na šalter 3 i 4

2. Prijava namjere sklapanja braka

Za zaključenje braka potrebni su sljedeći dokumenti:

 1. izvodi iz matične knjige rođenih
  (za mladence)
 2. uvjerenje o državljanstvu
  (za mladence)
 3. uvjerenje o slobodnom bračnom stanju /za mladence/
 4. fotokopije lične/osobne karte
  (za mladence i svjedoke)
 5. prijavnice o mjestu boravka-prebivališta
  (za mladence i svjedoke)

Napomena:

 • Prilikom najave vjenčanja potrebno je prisustvo budućih bračnih partnera
 • Rok za prijavu zaključenja braka je 30 dana

Za sva dodatna pojašnjenja, građani se mogu obratiti direktno na šalter 3 i 4

Za naknadni upis potrebni su sljedeći dokumenti:

 1. internacionalni izvod iz matične knjige vjenčanih
 2. izvod iz matične knjige rođenih za bračne partnere
 3. uvjerenje o kretanju prebivališta bračnih partnera
 4. uvjerenje o državljanstvu
 5. uvjerenje - potvrda da vjenčanje nije upisano u općinama u kojim su bračni partneri imali prebivalište na području BiH
 6. fotokopija pasoša bračnih partnera

Za sva dodatna pojašnjenja, građani se mogu obratiti direktno na šalter 3 i 4

3. Upis činjenice smrti

Izmjenom Zakona o matičnim knjigama iz oktobra 2014. godine, upis činjenice smrti u matičnu knjigu umrlih se vrši u općini – mjestu posljednjeg prebivališta umrle osobe.

Za prijavu činjenice smrti u Općine Hadžići potrebni dokumenti su sljedeći dokumenti:

 • potvrda o smrti – orginal
 • izvod iz matične knjige rođenih za umrlo lice
 • izvod iz matične knjige vjenčanih za umrlo lice
 • uvjerenje o državljanstvu
 • potvrda o identitetu umrle osobe, CIPS odjeljenje, MUP Hadžići
 • lična/osobna karta umrlog lica na uvid po potrebi
 • rok za prijavu smrti je 30 dana od dana smrti

Naknadni upis za BIH državljane koji su umrli u inostranstvu

 • internacionalni izvod iz matične knjige umrlih
 • potvrda o identitetu (MUP Kantona Sarajevo, Policijska uprava po prebivalištu)
 • uvjerenje o državljanstvu

Za sva dodatna pojašnjenja, građani se mogu obratiti direktno na šalter 3 i 4

Napomena:

Propisani obrasci prijava za upis podataka u matične knjige preuzimaju se kod nadležnog matičara u skladu sa odredbama tačke 15. Uputstva o načinu vođenja matičnih knjiga („Službene novine FBiH“, broj: 51/13, 55/13,82/13,6/15).