• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Odluke OV

Odluke OV: Odluka o davanju saglasnosti za provođenje postupka dodjele koncesije za izgradnju i korištenje postrojenja za pretvaranje energije sunca u električnu energiju „HP Solar 1“

2024-01-15

Općinsko vijeće Hadžići je na 27. redovnoj sjednici održanoj 28.12.2023. godine usvojilo Odluku o davanju saglasnosti za provođenje postupka dodjele koncesije za izgradnju i korištenje postrojenja za pretvaranje energije sunca u električnu energiju „HP Solar 1“.

Odluku preuzmite OVDJE.

Odluke OV: Odluka o davanju saglasnosti za provođenje postupka dodjele koncesije za izgradnju i korištenje postrojenja za pretvaranje energije sunca u električnu energiju „Duranovići 2“

2024-01-15

Općinsko vijeće Hadžići je na 27. redovnoj sjednici održanoj 28.12.2023. godine usvojilo Odluku o davanju saglasnosti za provođenje postupka dodjele koncesije za izgradnju i korištenje postrojenja za pretvaranje energije sunca u električnu energiju „Duranovići 2“

Odluku preuzmite OVDJE.

Odluke OV: Odluka o davanju saglasnosti za provođenje postupka dodjele koncesije za izgradnju i korištenje postrojenja za pretvaranje energije sunca u električnu energiju „Duranovići 1“

2024-01-15

Općinsko vijeće Hadžići je na 27. redovnoj sjednici održanoj 28.12.2023. godine usvojilo Odluku o davanju saglasnosti za provođenje postupka dodjele koncesije za izgradnju i korištenje postrojenja za pretvaranje energije sunca u električnu energiju „Duranovići 1“

Odluku preuzmite OVDJE.

Odluke OV: Odluka o provođenju Plana parcelacije Stambeno naselje Pazarić 2 – Pazarić

2024-01-15

Općinsko vijeće Hadžići je na 27. redovnoj sjednici održanoj 28.12.2023. godine usvojilo Odluku o provođenju Plana parcelacije Stambeno naselje Pazarić 2 - Pazarić.

Odluku preuzmite OVDJE.

Odluke OV: Odluka o usvajanju Plana parcelacije Stambeno naselje Pazarić 2 – Pazarić

2024-01-15

Općinsko vijeće Hadžići je na 27. redovnoj sjednici održanoj 28.12.2023. godine usvojilo Odluku o usvajanju Plana parcelacije Stambeno naselje Pazarić 2 - Pazarić.

Odluku preuzmite OVDJE.

Odluke OV: Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana Stambeno naselje Tinohovo 1

2024-01-15

Općinsko vijeće Hadžići je na 27. redovnoj sjednici održanoj 28.12.2023. godine usvojilo Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana Stambeno naselje Tinohovo 1.

Odluku preuzmite OVDJE.

Odluke OV: Odluka o pristupanju izradi Plana parcelacije Stambeno naselje Drozgometva 1

2024-01-15

Općinsko vijeće Hadžići je na 27. redovnoj sjednici održanoj 28.12.2023. godine usvojilo Odluku o pristupanju izradi Plana parcelacije Stambeno naselje Drozgometva 1.

Odluku preuzmite OVDJE.

Odluke OV: Odluka o kriterijima za raspodjelu sredstava iz Budžeta Općine Hadžići za 2024. godinu - podrška poljoprivredi

2024-01-15

Općinsko vijeće Hadžići je na 27. redovnoj sjednici održanoj 28.12.2023. godine usvojilo Odluku o kriterijima za raspodjelu sredstava iz Budžeta Općine Hadžići za 2024. godinu - podrška poljoprivredi.

Odluku preuzmite OVDJE.

Odluke OV: Odluka o plaćama u Općini Hadžići

2024-01-15

Općinsko vijeće Hadžići je na 27. redovnoj sjednici održanoj 28.12.2023. godine usvojilo Odluku o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće nosilaca izvršnih funkcija, savjetnika, državnih službenika i namještenika u službama za upravu općine Hadžići i Pravobranilaštvu općine Hadžići.

Odluku preuzmite OVDJE.

Odluke OV: Odluka o prestanku statusa nepokretnosti u općoj upotrebi

2024-01-15

Općinsko vijeće Hadžići je na 27. redovnoj sjednici održanoj 28.12.2023. godine usvojilo Odluku o prestanku statusa nepokretnosti u općoj upotrebi.

Odluku preuzmite OVDJE.

Odluke OV: Odluka o utvrđivanju cijena usluga vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda

2024-01-15

Općinsko vijeće Hadžići je na 27. sjednici održanoj 28.12.2023 godine usvojilo Odluku o utvrđivanju cijena usluga vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda, a koju vrši davalac usluga JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići.

Odluku preuzmite OVDJE.

Odluke OV: Odluka o utvrđivanju bazne cijene za određivanje naknade za uređenje građevinskog zemljišta na području općine Hadžići

2023-05-29

Općinsko vijeće Hadžići je na 22. sjednici održanoj 13.04.2023. godine donijelo Odluku o utvrđivanju bazne cijene za određivanje naknade za uređenje građevinskog zemljišta na području općine Hadžići. Prosječna cijena uređenja građevinskog zemljišta po 1m2 korisne površine na području općine Hadžići iznosi 380,00 KM.

Odluku preuzmite OVDJE.

Odluke OV: Odluka o visini naknade za pogodnost građevinskog zemljišta-rente na području općine Hadžići

2023-05-29

Općinsko vijeće Hadžići je na 22. sjednici održanoj 13.04.2023. godine donijelo Odluku o visini naknade za pogodnost građevinskog zemljišta-rente na području općine Hadžići. Visina naknade za pogodnost građevinskog zemljišta-rente utvrđuje se po zonama u procentu od prosječne konačne građevinske cijene po 1 m2 korisne stambene površine. Prosječna konačna građevinska cijena po 1m2 korisne površine za područje općine Hadžići iznosi 1.296,00 KM.

Odluku preuzmite OVDJE.

Odluke OV: Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1m2 korisne površine na području općine Hadžići

2023-05-29

Općinsko vijeće Hadžići je na 22. sjednici održanoj 13.04.2023. godine donijelo Odluku o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1m2 korisne površine na području općine Hadžići.Prosječna konačna građevinska cijena na području Općine Hadžići iznosi 1.296.00 KM.

Odluku preuzmite OVDJE.

Odluke OV: Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Hadžići

2023-05-29

Općinsko vijeće Hadžići na 22. sjednici održanoj 13.04.2023. godine donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Hadžići. Ovom Odlukom vrše se izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Hadžići – prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 7/18).

Odluku preuzmite OVDJE.

Odluke OV: Odluka o izmjeni Odluke o prekršajima protiv javnog reda i mira - prečišćeni tekst

2023-05-29

Općinsko vijeće Hadžići na 22. sjednici održanoj 06.04.2023. godine donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o prekršajima protiv javnog reda i mira - prečišćeni tekst. U članu 5. Odluke o prekršajima protiv javnog reda i mira - prečišćeni tekst , stav (4) tačka h) u prvoj alinei broj „22,00“ zamjenjuje se brojem „23,00“, a broj „23,00“ brojem „24,00“. Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Odluku preuzmite OVDJE.

Odluke OV: Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja završnog računa Budžeta Općine Hadžići za 2022. godinu

2023-04-20

Općinsko vijeće Hadžići je na 22. redovnoj sjednici održanoj 13.04.2023. godine donijelo Odluku o usvajanju finansijskih izvještaja završnog računa Budžeta Općine Hadžići za 2022. godinu.

Odluku preuzmite OVDJE.

Odluke OV: Odluka o davanju saglasnosti na „Pravilnik o vrstama vlastitih javnih prihoda Općine Hadžići“

2023-04-20

Općinsko vijeće Hadžići je na 22. redovnoj sjednici održanoj 13.04.2023. godine donijelo Odluku o davanju saglasnosti na „Pravilnik o vrstama vlastitih javnih prihoda Općine Hadžići“. Ovom Odlukom daje se saglasnost na Pravilnik o vrstama vlastitih javnih prihoda Općine Hadžići broj: 02-11-3-2369/2023 od 20.03.2023. godine.

Odluku preuzmite OVDJE.

Odluke OV: Odluka o kriterijima za raspodjelu sredstava iz Budžeta Općine Hadžići za 2023. godinu - podrška poljoprivredi

2023-02-23

Općinsko vijeće Hadžići je na 21. sjednici održanoj dana 16.02.2023. godine donijelo Odluku o kriterijima za raspodjelu sredstava iz Budžeta Općine Hadžići za 2023. godinu - podrška poljoprivredi.

Odluku pogledajte OVDJE.

Odluke OV: Odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju mjesnih zajednica na području općine Hadžići

2022-05-24

Općinsko vijeće Hadžići je na 14. redovnoj sjednici održanoj 19.05.2022. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju mjesnih zajednica na području općine Hadžići.

Odluku pogledajte OVDJE.

Odluke OV: Odluka o usvajanju Urbanističkog projekta „Igman – Veliko Polje“

2022-05-24

Općinsko vijeće Hadžići je na 14. sjednici održanoj 19.05.2022. godine donijelo Odluku o usvajanju Urbanističkog projekta „Igman – Veliko Polje“.

Odluku pogledajte OVDJE.

Odluke OV: Odluka o provođenju Urbanističkog projekta „Igman – Veliko polje“

2022-05-24

Općinsko vijeće Hadžići je na 14. sjednici održanoj 19.05.2022. godine donijelo Odluku o provođenju Urbanističkog projekta „Igman – Veliko polje“.

Odluku možete pogledati OVDJE.

Odluke OV: Odluka o usvajanju Plana parcelacije „Mokrine “ Hadžići

2022-03-29

Općinsko vijeće Hadžići je na 13. sjednici održanoj 24.03.2022. godine donijelo Odluku o usvajanju Plana parcelacije „Mokrine “ Hadžići. Plan se sastoji od tekstualnog obrazloženja Plana, Odluke o provođenju Plana i grafičkog dijela prezentovanog na odgovarajućem broju tematskih karata.

Odluka o usvajanju Plana parcelacije „Mokrine “ Hadžići

Odluka o provođenju Plana parcelacije „Mokrine “ Hadžići

Plan parcelacije “Mokrine” Hadžići

Odluke OV: Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja-završnog računa Budžeta Općine Hadžići za 2021

2022-03-29

Općinsko vijeće Hadžići je na 13. redovnoj sjednici održanoj 24.03.2022. godine donijelo Odluku o usvajanju finansijskih izvještaja-završnog računa Budžeta Općine Hadžići za 2021. godinu. Ovom Odlukom usvajaju se finansijski izvještaji odnosno završni (godišnji) obračun Budžeta Općine Hadžići za period 01.01-31.12.2021. godine. Set finansijskih izvještaja čine sljedeći izvještaji: bilans stanja, račun prihoda i rashoda, iskaz o kapitalnim izdacima i finansiranju, posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih, izvještaj o novčanim tokovima i analiza godišnjeg izvještaja za 2021. godinu.

Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja-završnog računa Budžeta Općine Hadžići za 2021 preuzmite ovdje.

 

Odluke OV: Odluka o visini komunalnih taksi na području općine Hadžići

2022-03-28

Općinsko vijeće Hadžići je na 13. redovnoj sjednici održanoj 24.03.2022. godine donijelo Odluku o visini komunalnih taksi na području općine Hadžići. Ovom Odlukom utvrđuje se visina komunalnih taksi po predmetima i uslugama na području općine Hadžići u skladu sa Zakonom o komunalnim taksama Kantona Sarajevo i Zonama za određivanje komunalne takse.

Odluku o visini komunalnih taksi preuzmite ovdje.

Odluke OV: Zaključak o mogućnosti održavanja online sjednica Općinskog vijeća Hadžići

2021-03-30

Općinsko vijeće Hadžići je na 5. sjednici održanoj 25.03.2021. godine donijelo Zaključak o mogućnosti održavanja online sjednica Općinskog vijeća Hadžići u okolnostima proglašene pandemije COVID-19.

Zbog pogoršane epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo i opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19), Općinsko vijeće Hadžići donosi zaključak da se sjednice Općinskog vijeća Hadžići, Kolegija Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća u narednom periodu dok traje proglašena pandemija mogu održavati i online - elektronskim putem, odnosno putem video linka ili video konferencijskog softvera, a u skladu sa tehnološkim mogućnostima.

Zaključak preuzmite ovdje.

Odluke OV: Odluka o kriterijima za raspodjelu sredstava iz Budžeta Općine Hadžići za 2021. godinu - podrška poljoprivredi

2021-03-30

Odluke OV: Odluka o sječi i pokresivanju satabala

2020-09-02

Općinsko vijeće Hadžići je na 28. redovnoj sjednici održanoj 28. jula 2011. godine donijelo Odluku o sječi i potkresivanju stabala. Odlukom je regulisan postupak sječe i potkresivanja stabala na javnim površinama na području općine Hadžići, na zemljištu u privatnom vlasništvu, izuzetno ako stablo ugrožava život i zdravlje ljudi, instalacije komunalne infrastrukture, te stabilnost objekata.

Odluku možete pogledati ovdje.

Odluke OV: Nacrt Plana parcelacije Stambeno naselje „Vilovac-Tarčin“ - Javna rasprava

2020-02-28

Općinsko vijeće Hadžići je na 33. sjednici održanoj 27.02.2020. godine donijelo Zaključak o utvrđivanju Nacrta Plana parcelacije Stambeno naselje „Vilovac-Tarčin“. Utvrđuje se Nacrt Plana parcelacije Stambeno naselje „Vilovac – Tarčin“ i stavlja na javni uvid i javnu raspravu do 15.03.2020. godine. Zainteresirani subjekti, građani, mjesna zajednica na čijem području se nalazi obuhvat Parcelarnog plana, te pravna lica svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Plana parcelacije Stambeno naselje „Vilovac – Tarčin“ mogu dostavljati Općinskom načelniku do naprijed navedenog roka.

Nacrt Plana parcelacije Stambeno naselje „Vilovac-Tarčin“ možete pogledati ovdje.

Odluke OV: Nacrt Urbanističkog projekta „Igman-Veliko polje“ - Javna rasprava

2020-02-28

Općinsko vijeće Hadžići je na 33. sjednici održanoj 27.02.2020. godine donijelo Zaključak o utvrđivanju Nacrta Urbanističkog projekta „Igman-Veliko polje“. Utvrđuje se Nacrt Urbanističkog projekta „Igman-Veliko polje“ i stavlja na javni uvid i javnu raspravu do 31.03.2020. godine. Zainteresirani subjekti, građani, mjesna zajednica na čijem području se nalazi obuhvat Urbanističkog projekta, te pravna lica svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Urbanističkog projekta „Igman – Veliko polje“ mogu dostavljati Općinskom načelniku do naprijed navedenog roka.

Nacrt Urbanističkog projekta „Igman-Veliko polje“ možete pogledati ovdje.

Odluke OV: Nacrt Odluke o definisanju prijedloga školskih područja za javne ustanove, osnovne škole na području općine Hadžići

2020-01-28

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Hadžići, a u skladu sa članom 111-113. Poslovnika Općinskog vijeća Hadžići, Općinsko vijeće Hadžići na 33. sjednici održanoj 27.02.2020. godine, donijelo je Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Odluke o definisanju prijedloga školskih područja za javne ustanove osnovne škole na području općine Hadžići i stavlja na Javnu raspravu do 16.03.2020. godine.

Nacrt Odluke možete pogledati ovdje.

Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Odluke možete pogledati ovdje.

Odluke OV: Odluka o kriterijima za raspodjelu sredstava iz Budžeta Općine Hadžići za 2020. godinu – podrška poljoprivredi

2020-02-28

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Hadžići i člana 15. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Hadžići za 2020. godinu, Općinsko vijeće Hadžići, na 33. sjednici održanoj dana 27.02.2020. godine, donijelo je Odluku o kriterijima za raspodjelu sredstava iz Budžeta Općine Hadžići za 2020. godinu – podrška poljoprivredi.

Odluku možete pogledati ovdje.

Odluke OV: Odluka o grbu i zastavi, uslovima i načinu upotrebe grba i zastave Općine Hadžići

2017-06-08

Ovom Odlukom utvrđuju se izgled, sadržaj, likovno - grafičko rješenje i upotreba grba i zastave Općine Hadžići. Izgled grba i zastave Općine Hadžići opisani u članu 1. i 2. Odluke o grbu i zastavi Općine Hadžići, broj: 01/1-023-24/97 od 22.12.1997. godine ostaju nepromijenjeni i kao takvi su preuzeti u ovu Odluku.

Tekst Odluke pročitajte ovdje.