• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Odluke OV

Odluke OV: Odluka OV:ODLUKA_MJESNE_ZAJEDNICE_14_sjednica_izmjenebr

2022-05-24

Odluke OV: Odluka OV:ODLUKA o usvajanju UP Igman-Veliko polje_14_broj

2022-05-24

Odluke OV: Odluke OV:ODLUKA o provođenju UP Igman-Veliko14_broj

2022-05-24

Odluke OV: Odluka o usvajanju Plana parcelacije „Mokrine “ Hadžići

2022-03-29

Općinsko vijeće Hadžići je na 13. sjednici održanoj 24.03.2022. godine donijelo Odluku o usvajanju Plana parcelacije „Mokrine “ Hadžići. Plan se sastoji od tekstualnog obrazloženja Plana, Odluke o provođenju Plana i grafičkog dijela prezentovanog na odgovarajućem broju tematskih karata.

Odluka o usvajanju Plana parcelacije „Mokrine “ Hadžići

Odluka o provođenju Plana parcelacije „Mokrine “ Hadžići

Plan parcelacije “Mokrine” Hadžići

Odluke OV: Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja-završnog računa Budžeta Općine Hadžići za 2021

2022-03-29

Općinsko vijeće Hadžići je na 13. redovnoj sjednici održanoj 24.03.2022. godine donijelo Odluku o usvajanju finansijskih izvještaja-završnog računa Budžeta Općine Hadžići za 2021. godinu. Ovom Odlukom usvajaju se finansijski izvještaji odnosno završni (godišnji) obračun Budžeta Općine Hadžići za period 01.01-31.12.2021. godine. Set finansijskih izvještaja čine sljedeći izvještaji: bilans stanja, račun prihoda i rashoda, iskaz o kapitalnim izdacima i finansiranju, posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih, izvještaj o novčanim tokovima i analiza godišnjeg izvještaja za 2021. godinu.

Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja-završnog računa Budžeta Općine Hadžići za 2021 preuzmite ovdje.

 

Odluke OV: Odluka o visini komunalnih taksi na području općine Hadžići

2022-03-28

Općinsko vijeće Hadžići je na 13. redovnoj sjednici održanoj 24.03.2022. godine donijelo Odluku o visini komunalnih taksi na području općine Hadžići. Ovom Odlukom utvrđuje se visina komunalnih taksi po predmetima i uslugama na području općine Hadžići u skladu sa Zakonom o komunalnim taksama Kantona Sarajevo i Zonama za određivanje komunalne takse.

Odluku o visini komunalnih taksi preuzmite ovdje.

Odluke OV: Zaključak o mogućnosti održavanja online sjednica Općinskog vijeća Hadžići

2021-03-30

Općinsko vijeće Hadžići je na 5. sjednici održanoj 25.03.2021. godine donijelo Zaključak o mogućnosti održavanja online sjednica Općinskog vijeća Hadžići u okolnostima proglašene pandemije COVID-19.

Zbog pogoršane epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo i opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19), Općinsko vijeće Hadžići donosi zaključak da se sjednice Općinskog vijeća Hadžići, Kolegija Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća u narednom periodu dok traje proglašena pandemija mogu održavati i online - elektronskim putem, odnosno putem video linka ili video konferencijskog softvera, a u skladu sa tehnološkim mogućnostima.

Zaključak preuzmite ovdje.

Odluke OV: Odluka o kriterijima za raspodjelu sredstava iz Budžeta Općine Hadžići za 2021. godinu - podrška poljoprivredi

2021-03-30

Odluke OV: Odluka o sječi i pokresivanju satabala

2020-09-02

Općinsko vijeće Hadžići je na 28. redovnoj sjednici održanoj 28. jula 2011. godine donijelo Odluku o sječi i potkresivanju stabala. Odlukom je regulisan postupak sječe i potkresivanja stabala na javnim površinama na području općine Hadžići, na zemljištu u privatnom vlasništvu, izuzetno ako stablo ugrožava život i zdravlje ljudi, instalacije komunalne infrastrukture, te stabilnost objekata.

Odluku možete pogledati ovdje.

Odluke OV: Nacrt Plana parcelacije Stambeno naselje „Vilovac-Tarčin“ - Javna rasprava

2020-02-28

Općinsko vijeće Hadžići je na 33. sjednici održanoj 27.02.2020. godine donijelo Zaključak o utvrđivanju Nacrta Plana parcelacije Stambeno naselje „Vilovac-Tarčin“. Utvrđuje se Nacrt Plana parcelacije Stambeno naselje „Vilovac – Tarčin“ i stavlja na javni uvid i javnu raspravu do 15.03.2020. godine. Zainteresirani subjekti, građani, mjesna zajednica na čijem području se nalazi obuhvat Parcelarnog plana, te pravna lica svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Plana parcelacije Stambeno naselje „Vilovac – Tarčin“ mogu dostavljati Općinskom načelniku do naprijed navedenog roka.

Nacrt Plana parcelacije Stambeno naselje „Vilovac-Tarčin“ možete pogledati ovdje.

Odluke OV: Nacrt Urbanističkog projekta „Igman-Veliko polje“ - Javna rasprava

2020-02-28

Općinsko vijeće Hadžići je na 33. sjednici održanoj 27.02.2020. godine donijelo Zaključak o utvrđivanju Nacrta Urbanističkog projekta „Igman-Veliko polje“. Utvrđuje se Nacrt Urbanističkog projekta „Igman-Veliko polje“ i stavlja na javni uvid i javnu raspravu do 31.03.2020. godine. Zainteresirani subjekti, građani, mjesna zajednica na čijem području se nalazi obuhvat Urbanističkog projekta, te pravna lica svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Urbanističkog projekta „Igman – Veliko polje“ mogu dostavljati Općinskom načelniku do naprijed navedenog roka.

Nacrt Urbanističkog projekta „Igman-Veliko polje“ možete pogledati ovdje.

Odluke OV: Nacrt Odluke o definisanju prijedloga školskih područja za javne ustanove, osnovne škole na području općine Hadžići

2020-01-28

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Hadžići, a u skladu sa članom 111-113. Poslovnika Općinskog vijeća Hadžići, Općinsko vijeće Hadžići na 33. sjednici održanoj 27.02.2020. godine, donijelo je Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Odluke o definisanju prijedloga školskih područja za javne ustanove osnovne škole na području općine Hadžići i stavlja na Javnu raspravu do 16.03.2020. godine.

Nacrt Odluke možete pogledati ovdje.

Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Odluke možete pogledati ovdje.

Odluke OV: Odluka o kriterijima za raspodjelu sredstava iz Budžeta Općine Hadžići za 2020. godinu – podrška poljoprivredi

2020-02-28

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Hadžići i člana 15. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Hadžići za 2020. godinu, Općinsko vijeće Hadžići, na 33. sjednici održanoj dana 27.02.2020. godine, donijelo je Odluku o kriterijima za raspodjelu sredstava iz Budžeta Općine Hadžići za 2020. godinu – podrška poljoprivredi.

Odluku možete pogledati ovdje.

Odluke OV: Odluka o grbu i zastavi, uslovima i načinu upotrebe grba i zastave Općine Hadžići

2017-06-08

Ovom Odlukom utvrđuju se izgled, sadržaj, likovno - grafičko rješenje i upotreba grba i zastave Općine Hadžići. Izgled grba i zastave Općine Hadžići opisani u članu 1. i 2. Odluke o grbu i zastavi Općine Hadžići, broj: 01/1-023-24/97 od 22.12.1997. godine ostaju nepromijenjeni i kao takvi su preuzeti u ovu Odluku.

Tekst Odluke pročitajte ovdje.