• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Općinske službe

 


Služba kabineta općinskog načelnika

Telefon: 033/475-957

Fax: 033/475-952

E-mail: kabinet@hadzici.ba, ohadzici@bih.net.ba


Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove

Pomoćnik načelnika: Aziz Đozo

Telefon: 033/475-913

E-mail: opcauprava@hadzici.ba


Služba za boračko-invalidsku, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, izbjegla i raseljena lica

Pomoćnik načelnika: v.d. Senad Kovačević

Telefon: 033/475-902

E-mail: biz@hadzici.ba


Služba za razvoj, stambeno-komunalne poslove

Pomoćnik načelnika: Adnan Fazlibašić

Telefon: 033/475-921

E-mail: investicije@hadzici.ba


Služba za privredu, finansije i inspekcijski nadzor

Pomoćnik načelnika: Eldar Proha

Telefon: 033/475-907

E-mail: finansije@hadzici.ba, privreda@hadzici.ba, inspekcija@hadzici.ba


Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina

Pomoćnik načelnika: Almin Tufo

Telefon: 033/475-908

E-mail:imovinska@hadzici.ba


Služba za prostorno uređenje, urbanizam i građenje

Pomoćnik načelnika: Neira Abazović

Telefon: 033/475-934

E-mail: urbanizam@hadzici.ba


Služba za civilnu zaštitu i mjesne zajednice

Pomoćnik načelnika: Nijaz Musić

Telefon: 033/421-006; 033/428-130, 033/428-131

E-mail: civilnazastita@hadzici.ba