• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Vijećnici iduće sedmice razmatraju odluku o ukidanju dežurstva nedjeljom u Domu zdravlja Hadžići

“Razmatranje novonastale situacije u Organizacionoj jedinici Dom zdravlja Hadžići, a u vezi sa novim Pravilnikom o radnom vremenu JU Dom zdravlja KS kojim se ukida dosadašnja dežura nedjeljom u Domu zdravlja Hadžići” je tačka dnevnog reda koja će se razmatrati u četvrtak 16.6. 2022. godine na 16. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Hadžići.

Podsjećamo, na osnovu Odluke Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj: 10-33-1529/22 od 08.04.2022. godine Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kantona Sarajevo je data saglasnost na novi Pravilnik o rasporedu radnog vremena. Pravilnik je stupio na snagu 01.05.2022. godine, a primjenjuje se od ponedjeljka, 06.06.2022. godine. Navedenim Pravilnikom ukinuta je dežura nedjeljom u Domu zdravlja Hadžići. Pacijenti su upućeni u Dom zdravlja Ilidža.