• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Pritisak urodio plodom, Dom zdravlja Hadžići ponovo će imati nedjeljnu dežuru

Ministar zdravstva Kantona Sarajevo Haris Vranić uputio je dopis menadžmentu JU Dom zdravlja KS na čijem čelu se nalazi Abel Baltić da se razmotri mogućnost rada jedne smjene nedjeljom, kako bi se građanima rubnih općina Kantona Sarajevo kojima je ukinuta dežura nedjeljom pružila kontinuirana zdravstvena zaštita.

Ministar u dopisu kaže kako Pravilnik o radnom vremenu u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama, te zdravstvenim ustanovama koje imaju status ugovorne zdravstvene ustanove, ne sprečava Dom zdravlja da organizira rad u skladu sa potrebama lokalnog stanovništva i raspoloživim ljudskim resursima ustanove.

Dakle, dežura nedjeljom u Domu zdravlja Hadžići koja je za kratko bila potpuno neopravdano ukinuta, bit će ponovno uspostavljena. Na potezu je direktor Doma zdravlja Hadžići Elvedin Tatarević koji treba da ovu uslugu građanima vrati što je moguće prije.

Ministar Vranić je odluku donio nakon dopisa Općinskog načelnika i Općinskog vijeća Hadžići kojem su se naknadno pridružili Trnovo, Ilijaš i Vogošća u kojem je izraženo nezadovoljstvo uvođenjem neradne nedjelje u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.