• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Obavještenje o proljetnoj akciji prikupljanja kabastog otpada na području općine Hadžići za 2023.

Proljetna akcija prikupljanja i odvoza kabastog otpada na području općine Hadžići za 2023. godinu organizovana je 8. i 9. aprila 2023. godine. U navedenom periodu građani imaju mogućnost da subotom i nedjeljom iznose kabasti otpad, a u toku radne sedmice tj. od ponedjeljka do petka KJKP “Rad” Sarajevo preuzima obavezu da ga odveze.

 

 

MZ Binježevo

 

Kod Ambulante Meram-Binježevo

Podkraj (kod prvog hajfiša)

Šunji (kod autobuske stanice)

 

MZ Budmolići

 

Kod sportskog igrališta (hajfiš)

Gornja Bioča (kod mosta)

MZ Donji Hadžići

 

Kod podvožnjaka

Raskrsnica za Musiće

Raskrsnica za Šarence (kod hajfiša)

Raskrsnica prema kasarni “Ušivak”

 

MZ Drozgometva

 

Autobsuka okretnica Drozgometva

Kombi stanica

Raskrsnica za Vrančiće

 

MZ Duranovići

 

Hajfiši kod mosta

Korča (kod osnovne škole)

Korča (kombi okretnica)

 

MZ Grivići

 

Hajfiši kod bivšeg doma kulture

Raskrsnica na ulazu, kod prodavnice

Sajnički brijeg (kod hajfiša)

 

MZ Hadžići – Centar

 

Gradac (kod hajfiša)

Iza zgrade S-40 (kod hajfiša)

Kućice (kod mosta)

Omladinska i Dupovci kod skretanja sa M-17 (tri hajfiša)

XII hercegovačka (kod hajfiša)

 

MZ Lokve

 

Raskrsnica kod džamije

Ulaz u naselje (prvi hajfiš)

 

MZ Luke

 

Raskrsnica poslije mejtefa

Sivice (hajfiš ispod željezničke stanice)

Skretanje kod groblja

 

MZ Mokrine

 

Centar naselja (kod mejtefa)

Proširenje kod potputnjaka

 

MZ Miševići

 

Hajfiš kod trafoa

Mostarska kod hajfiša

Okretnica kombi busa

Početak ulice Bukovik

Skretanje za ergelu

Toviš, prva raskrsnica od Maomexa

 

MZ Osenik

 

Okretnica kombi busa

Ulaz u naselje (kod hajfiša)

 

MZ Pazarić

 

Beganovi (na ulazu kod hajfiša)

Grude i Ramići (kod hajfiša)

Kahrimani (kod kolektora)

Radnička (na početku ulice)

Resnik (kod hajfiša)

Željeznička stanica

Zovik (kod trafostanice na ulazu u naselje)

Centar Ljubovčića (kod prodavnice)

Dub (na uglu kasarne)

Jeleč (kod hajfiša)

 

MZ Raštelica

 

Donja Raštelica (kod hajfiša prije džamije)

Donja Raštelica (prvi hajfiš na staroj cesti)

Đanići (autobuska stanica)

Vukovići (hajfiš na proširenju puta uz M-17 na ulazu u naselje)

 

MZ Tarčin

 

Smucka (centar naselja kod mosta)

Smucka (raskrsnica sa M-17, ulaz u naselje)

Čičke (kod prodavnice)

Iza zgrade Pošte

Japalaci (centar naselja kod hajfiša)

Kod Društvenog doma Tarčin

Raskrsnica za Kreševo (kod hajfiša)

Skretanje za Suhodol

Vrbanja (ulaz sa M-17)

Donja Bioča (kod hajfiša)

 

MZ Trzanj

 

Centar naselja (kod prodavnice)

Ulaz (kod skretanja za pilanu)

 

MZ Žunovnica

 

Igmanska (kod obdaništa)

Kasatići (ulaz u naselje)

Tinohovska (kod vile)

Žunovnica (kod trafostanice)

 

Građani kojima ne odgovaraju navedeni termini kabasti otpad mogu besplatno odložiti na jedno od tri Reciklažna dvorišta tokom cijele godine koja se nalaze u sljedećim ulicama: Adema Buće br. 556 (Novi Grad), Paromlinska br. 64 (Novo Sarajevo) I Bosanski put bb (Ilijaš).