• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Odluka o zabrani pušenja

Na osnovu Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje i Statuta Općine Hadžići Općinski načelnik donosi Odluku o zabrani pušenja.

Pušenje je zabranjeno u svim radnim prostorijama Općine Hadžići, radnim prostorijama u kojima su smješteni zaposlenici Općine Hadžići, prostoru za obavljanje službenih radnji kao i pripadajućim prostorijama i u službenim vozilima.

Pušenje je zabranjeno na radnim sastancima i sjednicama organizovanim u radnim prostorijama Općine Hadžići, a ova zabrana se odnosi i na vanjske korisnike radnih prostorija Općine Hadžići i na druga lica koja povremeno ili privremeno borave u radnim prostorijama Općine Hadžići.

U radnim prostorijama mora biti vidno istaknut grafički znak zabrane pušenja sa tekstom koji glasi “ZABRANJENO PUŠENJE”.

Odluka stupa na snagu 28.05.2023. godine od kada se i primjenjuje, a objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Hadžići i oficijelnoj web stranici Općine Hadžići.

Odluku o zabrani pušenja preuzmite OVDJE.