• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Izvještaj sa 23. sjednice Općinskog vijeća Hadžići

Pod predsjedavanjem Almina Bašića u petak, 26. maja 2023. godine održana je 23. redovna sjednica Općinskog vijeća Hadžići. Obiman dnevni red uglavnom je sadržavao informacije o aktivnostima kantonalnih javnih preduzeća na području općine Hadžići u 2022. godini te o planu ulaganja u 2023. godini.

Budžetom Općine Hadžići za 2023. godinu utvrđen je ukupan nivo sredstava u iznosu od 17 miliona KM. U prva tri mjeseca tekuće godine ostvareni su prihodi i primici od 7.367.439,88 KM što predstavlja 43,34% planiranih sredstava.

Centralna izborna komisija BiH donijela je Odluku o prestanku mandata vijećniku u Općinskom vijeću Hadžići gospodinu Almiru Kardašu (NiP) i dodjeli mandata sljedećem kvalificiranom kandidatu sa liste istog političkog subjekta Šarić Bejamilu. Almir Kardaš je 28.3.2023. godine podnio zahtjev za utvrđivanje prestanka mandata vijećnika u Općinskom vijeću Hadžići, a iz razloga nespojivosti funkcija i sukoba interesa. Šarić Bejamil je davanjem svečane izjave pred Općinskim vijećem Hadžići preuzeo madat.

Usvojen je Finansijski izvještaj i izvještaj o radu JU „Kulturno - sportski i rekreacioni centar“ Hadžići za 2022. godinu. KSIRC je ostvario nešto više od 363.000 KM prometa, a dobit na kraju 2022. godine iznosila je 2.746,00 KM. Ustanova nema neizmirenih obaveza prema uposlenicima, nema kreditnih zaduženja niti dugovanja prema dobavljačima i potpuno je likvidna. Menadžment KSIRC-a na čelu sa direktorom Ilijasom Kovačevićem u 2023. godini između ostaloga planira dva velika projekta. Najavljena je rekonstrukcija i utopljavanje dvorane čija se vrijednost procjenjuje na 550.000 KM. Drugi projekat, bitan kako za ustanovu tako i za čitavu lokalnu zajednicu, je izgradnja fotonaponske elektrane sa punionicom za električna vozila vrijednosti 120.000 KM.

Razmatrane su informacije o stanju zdravstvene zaštite na području općine Hadžići, o stanju sporta, aktivnostima preduzeća „Rad“, preduzeća „Sarajevogas“, preduzeća „Sarajevo - šume“. Na dnevnom redu su bile i informacije o javnom prijevozu (autobuski, minibuski i željeznički saobraćaj) na području općine Hadžići te o aktivnostima preduzeća „Elektrodistribucija“ i „Toplane“.

Na 23. sjednici Općinskog vijeća Hadžići tokom razmatranja informacija doneseni su sljedeći zaključci:

- Zadužuje se Općinski načelnik da putem nadležne službe i preduzeća „Rad“ osigura sredstva i obavi kupovinu kanti za odvoženje dvolinijskog otpada;

- Zadužuje se predsjedavajući Općinskog vijeća Hadžići da uputi dopis Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo zbog nedolaska njihovih predstavnika na sjednicu vijeća i nedostavljanja informacija ranijih godina kao i da zatraži odgovor na upit vijećnice Lejle Rešidović u vezi sa navedenom Informacijom;

- U cilju pružanja kvalitetnije usluge građanima iz oblasti primarne i sekundarne zdravstvene zaštite potrebno je održati tematsku sjednicu na kojoj će biti razmatrana pitanja iz oblasti primarne i sekundarne zdravstvene zaštite na području općine Hadžići;

- Putem trojnog sporazuma između Općine Hadžići, Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i KJP „Sarajevo - šume“ d.o.o. Sarajevo potrebno je poduzeti aktivnosti na rekonstrukciji i asfaltiranju puteva koje koriste „Sarajevo - šume“, a posebno puteva Smucka - Orahovica i Gornja Bioča - Mehina Luka;

- Općinsko vijeće Hadžići traži od Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva privrede Kantona Sarajevo da zbog povećane cijene ogrjeva u 2023. godini napravi plan subvencioniranja troškova grijanja za penzionere i korisnike socijalne pomoći koji se griju na čvrsta goriva na području općine Hadžići.