• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Obavijest: Besplatna pravna pomoć

Obavještavamo građane općine Hadžići da imaju mogućnost ostvariti besplatnu pravnu pomoć. Ovu vrstu usluge građani mogu dobiti svake posljednje srijede u mjesecu od 09,00 do 13,00 sati u prostorijama sale za vjenčanje Općine Hadžići.

Besplatnu pravnu pomoć pružat će pravnici Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći.

Besplatna pravna pomoć je oblik ostvarivanja prava fizičkog lica na pravično suđenje i jednak pristup pravdi pred sudom i drugim organima, čije troškove u cijelosti, ili djelimično snosi nadležni organ za pružanje besplatne pravne pomoći.

Pravo na besplatnu pravnu pomoć obuhvata i pravo na oslobađanje od taksi, koje se ostvaruje u skladu sa propisima o taksama.Lice koje ostvari pravo na besplatnu pravnu pomoć pred nadležnim organom u mjestu svog prebivališta, odnosno boravišta, uživa to pravo na teritoriji BiH.

Detaljne informacije možete dobiti putem web stranice https://zbpp.ks.gov.ba/.