• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Javna rasprava o Nacrtu Strategije prema mladima općine Hadžići 2024-2028

U zgradi Općine Hadžići danas je održana Javna rasprava o Nacrtu Strategije prema mladima Općine Hadžići za period 2024-2028. godina. Cilj javne rasprave je bio da se mladi općine Hadžići upoznaju sa Nacrtom Strategije, koji je nedavno usvojen na sjednici Općinskog vijeća Hadžići,te da iznesu sugestije, primjedbe i prijedloge na ponuđeni dokument.

Radi se o sveobuhvatnom strateško-planskom dokumentu, koji je rezultat saradnje Instituta za razvoj mladih KULT sa Općinom Hadžići, Službom kabineta Općinskog načelnika, te koordinacionim tijelom i radnim grupama koji su dali svoj doprinos u izradi Nacrta strategije. Izrada Strategije za mlade predstavlja nastojanje Općine Hadžići da kroz aktivnu politiku afirmacije mladih, stvori preduslove za njihovo aktivno uključivanje u ekonomski, socijalni i društveni ambijent općine, i njihovo aktivno sudjelovanje u društvenoj zajednici.

Učesnici su imali priliku za diskusiju o nekoliko oblasti, a koje ujedno čine dio Nacrta Strategije prema mladima i od velike su važnosti za mlade u lokalnoj zajednici. Nacrt strategije prema mladima je u proceduri javne rasprave 15 dana, odnosno do 30. novembra te do tada svi zainteresovani imaju mogućnost da dostave svoje prijedloge i doprinesu kreiranju što kvalitetnijeg dokumenta.