• Tel.: +387 33 475 900
 • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Održana tematska sjednica Općinskog vijeća Hadžići o vodosnabdijevanju i ispravnosti pitke vode

Prva tematska sjednica Općinskog vijeća Hadžići u 2023. godini održana je jučer u večernjim satima. Sjednica je bila posvećena pitanju vodosnabdijevanja i ispravnosti pitke vode na području općine Hadžići. Prilikom razmatranja tačke Vodosnabdijevanje i ispravnosti pitke vode na području općine Hadžići vijećnici su usvojili zaključak:

 1. Općinsko vijeće Hadžići daje punu podršku nastojanjima, ulaganjima i dugoročnom strateškom planiranju izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže na teritoriji općine Hadžići.
 2. Općinsko vijeće Hadžići daje punu podršku radu JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići u vršenju usluga prikupljanja, prečišćavanja, distribucije, kontrole vode za piće, izgradnji i održavanju vodnih objekata, vodovodne i kanalizacione mreže.
 3. Zadužuje se Općinski načelnik da od Vlade Kantona Sarajevo zahtijeva da se iz stavke Budžeta Kantona Sarajevo - Finansiranje troškova iz segmenta zajedničke i individualne komunalne potrošnje obezbijede po zakonu pripadajuća sredstva Općini Hadžići i JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići.
 1. Općinsko vijeće Hadžići zahtijeva od Vlade Kantona Sarajevo da obezbijedi nova sredstva za preuzimanje, održavanje i davanje na upravljanje lokalnih vodovoda na području općine Hadžići u skladu sa Zakonom o vodama Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 18/10, 43/16 i 44/22).
 1. Uzimajući u obzir povećanje cijene svih energenata potrebnih za nesmetano funkcionisanje JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići, potrebe za instaliranjem novih tehnologija prikupljanja, prečišćavanja, distribucije i kontrole vode za piće, povećanja životnog standarda, rasta plaća kao i primjene neekonomske cijene komunalnih usluga potrebno je izvršiti usklađivanje cijene usluga vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda na osnovu prijedloga JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići dostavljenog u materijalima za Prvu tematsku sjednicu Općinskog vijeća Hadžići.

 1. Zadužuju se direktor JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići i općinske službe Općine Hadžići da izrade promotivni materijal kojim će se informisati stanovništvo općine Hadžići o mogućnostima i obavezama priključenja na kanalizacionu mrežu te neposredno nakon toga, zajedno sa komunalnim inspektorom, izvršiti kontrole i sankcionisanje na terenu.

 

 1. Zadužuje se direktor JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići da u narednom periodu izvrši nabavku sredstava i opreme za praćenje stanja u vodovodnoj mreži, pronalaska i otklanjanja kvarova i modernizacije opreme u vodnim objektima, a sve u svrhu kvalitetnije isporuke vode krajnjim korisnicima/građanima.
 2. Zadužuju se Općina Hadžići i JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići da rekonstruišu čitavu vodovodnu mrežu na području općine Hadžići u saradnji sa višim nivoima vlasti.

 1. Implementirati projekat koji će obezbijediti pitku vodu na izvorištu „Krupa“.
 2. Kontinuirani monitoring ispravnosti vode za piće vršit će Javna ustanova Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, a finansirat će se iz Budžeta Kantona Sarajevo.

Zaključak je dostavljen Općinskom načelniku, JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići, Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo, Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Agenciji za vodno područje rijeke Save, KJKP „Sarajevo - šume“ d.o.o. Sarajevo te Javnoj ustanovi Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

ZAKLJUČAK