• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za građevinski materijal

Obavještavamo članove boračkih kategorija da je Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo objavilo Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba boračkih populacija u Kantonu Sarajevo za 2024. godinu.

Pravo na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba ostvaruju lica na slijedeći način:

a) jednokratna bespovratna dodjela sredstava u građevinskom materijalu ili

b)jednokratna bespovratna dodjela sredstava u vidu izvođenja građevinskih radova i pružanja građevinskih usluga ili

c) jednokratna bespovratna dodjela sredstava putem udruživanja sredstava za kupovinu stambene jedinice.

Informacije vezano za predmet Javnog poziva mogu se dobiti putem telefona info-punkta Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo telefon: 033/562-273 i Sektora ministarstva telefon 033/562-009.

Tekst javnog poziva preuzmite na linku: https://mbp.ks.gov.ba/node/12453