• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Donji Zovik: Izgrađen most preko Zujevine i asaltiran lokalni put

Preduzeće HP Investing iz Mostara okončalo je radove rekonstrukcije saobraćajnice i izgradnje mosta preko rijeke Zujevine u naselju Donji Zovik. Izgrađen je novi most sa dvosmjernim saobraćajem i moderni šestmetarski put od magistrale M-17 do ulaza u kasarnu Krupa dužine 700 metara.

Naše preduzeće JKP “Komunalac” Hadžići na ovoj dionici rekonstruisalo je vodovodni sistem zamjenom starih azbestno-cementnih cijevi sa novim ekološko prihvatljivim tipa RC 100. Nadzor nad izvođenjem radova vršio je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, a finansirali Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo i Općina Hadžići.

Uz ovaj projekat Općina Hadžići je kod JP Ceste Federacije BiH kandidovala i projekat rekonstrukcije raskrsnice za Lokve.