• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na osnovu Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine i Statuta Općine Hadžići, Općinski načelnik raspisuje Javni oglas za prijem jednog namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme - Viši referent za održavanje zgrade i rukovaoc centralnog grijanja u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove. 

Tekst javnog oglasa sa detaljnim uputstvima preuzmite OVDJE.