• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

PROJEKTI

Investicija od skoro 700.000 KM osigurava pitku vodu za stanovnike naselja Bare, Drozgometva i Miševići

Općina Hadžići i Ministarstvo komunalne privrede Kantona Sarajevo sa 696.770,00 KM finansiraju pr...

Za uređenje riječnih tokova i zaštitu od mogućih poplava bit će utrošeno 237.314,61 KM

Općina Hadžići i Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo sa 237.314,61 KM finansiraju projekte či...

Infrastrukturni projekti koji su poboljšali kvalitet života u našoj lokalnoj zajednici

Poslove rekonstrukcije i izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže kao i dio poslova izgradnje i re...

Asfaltiran put Trzanj - Odžak

Završeno je asfaltiranje puta i gradnja fekalnog kolektora na potezu Trzanj-Odžak, ukupne du...

Asfaltiran put u Doljanima

U Mjesnoj zajednici Pazarić, naselje Doljani, preduzeće Sarajevoputevi d.d. Sarajevo završi...

Završena gradnja sportskih terena u Pazariću

U centru Pazarića su završeni radovi izgradnje sportskih terena sa šetnicom i dječij...

U naselju Grude položeno 990 metara vodovodne i 565 metara kanalizacione mreže

U Mjesnoj zajednici Pazarić, naselje Grude, završeni su radovi izgradnje glavne distributivn...

Miševići: Nastavak izgradnje moderne saobraćajnice

Radnici preduzeća „Grakop“ iz Kiseljaka jutros su okončali radove izgradnje i asfaltir...

Asfaltiran krak saobraćajnice u ulici 6.mart

U ulici 6. mart u Hadžićima, naselje preko puta TRZ Hadžići, završeno je asfaltiranje kra...

Uređen parking u ulici Hadželi

Javno komunalno preduzeće “Komunalac” Hadžići okončalo je radove rekonstrukcije i ur...

Asfaltiran put za Kapuču

Završena je rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta u naselju Kapuča u Tarčinu ukupne d...

Završni radovi na sportskim terenima u Pazariću

Izgradnja sportskih terena sa šetnicom i dječijim igralištem u centru Pazarića u&sca...

Pazarić: Realizacija infrastrukturnog projekta vrijednog 511.000 KM

U Mjesnoj zajednici Pazarić trenutno se realizuje infrastrukturni projekat vrijednosti 511.000 KM. ...

Rekonstrukcija parking prostora u ulici Hadželi

Općina Hadžići kontinuirano radi na rješavanju saobraćaja u mirovanju, kako bi se obezbij...

Završeni radovi uređenja Džamijske ulice u Hadžićima

Radnici JKP “Komunalac” Hadžići okončali su radove rekonstrukcije Džamijske ulice u ...